Witamy w Inkubatorze Innowacyjności 2.0

Celem projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów (utworzonych do dnia 31 grudnia 2015 r.) prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.


Ogłoszenie o wynikach
KONKURSU NA GRANTY PRZEDWDROŻENIOWE

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW ogłasza listę rankingową tematów badawczych w ramach  KONKURSU NA GRANTY PRZEDWDROŻENIOWE,
rekomendowanych przez Komitet Inwestycyjny  do udzielenia wsparcia.

Indywidualne decyzje o przyznaniu dofinansowania będą podjęte w miarę posiadanych środków, o czym zostaną Państwo poinformowani osobnym pismem.

wyniki konkursu

Szczegółowe informacje o sposobie realizacji grantu można uzyskać poprzez kontakt z zespołem projektowym inkubator_plus@sggw.pl .


Ogłoszenie o naborze wniosków w KONKURSIE
NA GRANTY PRZED WDROŻENIOWE

Szanowni Państwo,
Zapraszam Państwa do składania wniosków na granty przedwdrożeniowe w ramach programu MNiSW Inkubator Innowacyjności 2.0.

Ogłaszany konkurs ma charakter warunkowy ponieważ nie został jeszcze rozstrzygnięty konkurs MNiSW w programie Inkubator Innowacyjności 2.0 , z którego mają pochodzić środki na zgłaszane granty. Spodziewamy się decyzji w tej sprawie w kwietniu 2019 r. Zależy nam jednak na wczesnym rozstrzygnięciu konkursu, tak aby granty przedwdrożeniowe mogły rozpocząć się przed wakacjami.

W załącznikach znajdą Państwo Regulamin konkursu wraz z wzorem wniosku oraz kosztorysu.

Poniżej wyciąg najistotniejszych informacji.

Przewidywany termin uruchomienia narzędzia webowego do składania wniosków: 10 kwietnia 2019 r.

Termin zakończenia naboru: 6 maja 2019 r., godzina 14.00.

Termin zakończenia grantów przedwdrożeniowych: 31 grudnia 2019 r.

Maksymalna kwota dofinansowania: 70 000 netto (bez podatku VAT).

Ponieważ dla realizacji celów II 2.0 i w interesie Uczelni istotne jest, aby uniknąć sytuacji: dobry grant / zły wniosek, regulamin dopuszcza konsultacje wniosków z zespołem CIiTT (w części komercjalizacyjnej) przed ich złożeniem.

Lista rankingowa złożonych wniosków zostanie przygotowana przez niezależny od CIiTT Komitet Inwestycyjny, w skład którego wejdą w większości przedstawiciele biznesu.

Szczegóły podane są w załączonym Regulaminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z CIiTT.

Z poważaniem,

Maciej Paszewski
Dyrektor CIiTT

Zgłaszanie projektów

REegulamin konkursu